Det Norske Akademis Ordbok

stabil

stabil 
adjektiv
BØYNINGstabilt
UTTALE[stabi:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin stabilis 'som står fast', avledet av stare 'stå'
BETYDNING OG BRUK
fysikk
 stø
; ikke vaklende
 | til forskjell fra labil
UTTRYKK
stabil likevekt
en gjenstands tilstand når den søker tilbake mot likevekt etter en mindre forstyrrelse
overført, om tilstand, forhold e.l.
 som holder seg fast og jevn, ikke er underkastet forandringer eller forskyvninger
; stø
; fast
EKSEMPLER
 • ifølge sykehuset er tilstanden hans kritisk, men stabil
 • stabil nettforbindelse
SITATER
 • samvittigheden er ikke noget stabilt. Den varierer hos de forskjellige individer
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 312)
 • en påske med stabil værtype
   (Morgenbladet 1934/90/1/4–6)
 • efterspørselen har i det siste været stabil
   (Morgenbladet 1934/32/8/4)