Det Norske Akademis Ordbok

seterbruk

seterbruk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
 | jf. bruk
SITATER
 • vikinger [kunne i Irland] drømme om hjemmets fjeldbeiter og sæterbrug
   (L.J. Vogt Dublin som norsk By 18 1896)
 • seterbruket krever store vedmengder
   (J.H. Kåsa Skogbrukslære 6 1926)
 • seterbruk og nomadisme er … utviklet som tilpasninger for å bruke fjellområdene i den produktive sesongen
   (Fredrik Barth Manifestasjon og prosess 154 1994)
 • seterbruket, slik vi kjenner det i dag, har trolig sammenheng med stor folkevekst i høymiddelalderen
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)