Det Norske Akademis Ordbok

salgsregning

salgsregning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
handel
 regnskap, avregning over solgte varer (som sendes av en kommisjonær til oppdragsgiver)