Det Norske Akademis Ordbok

regenerativ

regenerativ 
adjektiv
BØYNINGregenerativt
UTTALE[re:´genərativ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
jf. tysk regenerativ, fransk régénératif, engelsk regenerative; til latin regenerare; se regenerere; jf. også suffikset -iv
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, innebærer, medfører, tar sikte på å gjendanne, gjenskape
SITAT
  • regenerativt landbruk er en retning innen jordbruket hvor målet er å binde mer karbon i jorda, sikre mer biologisk mangfold og forbedre jordhelsen
     (nationen.no 20.09.2021)