Det Norske Akademis Ordbok

rykk

rykk 
substantiv
BØYNINGet; rykket, rykk
UTTALE[ryk:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til rykke
BETYDNING OG BRUK
kraftig, plutselig bevegelse
EKSEMPEL
 • åpne døren med et rykk
SITATER
 • jeg [har] haft travlt med at trykke gamle gode venner i haanden; man er saa venlig med det første ryk efter lang adskillelse
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1847–1868 114)
   | håndtrykk
 • rive ned med et eneste ryk, hvad du har brugt hele dit liv til at bygge
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 90 1872)
 • om en stund stilner det af, kanske nu og da et heftigt ryk
   (Thomas Krag Ada Wilde 294 1896)
 • han venter det første ryk av toget
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 213 1919)
 • dialektalt
   
  plutselig gikk døra opp med et kraftig røkk
   (Ingvar Ambjørnsen Sannhet til salgs 85 1990)
1.1 
brå bevegelse som er forårsaket av plutselig opphør av bevegelse
SITATER
 • i maskulinum
   
  hele kverna [stanset] med en ryk
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 348 1897)
 • [heisen] stopper … med et rykk
   (Ellen Mari Thelle Bernard banker på 77 2018)
1.2 
plutselig bevegelse (i, med kroppen)
SITATER
 • dette eiendommelige ryk, der … hører til den rigtige kjærlighed
   (Alexander L. Kielland Novelletter 118 1879)
 • han rev sig ud af disse tanker med et ryk
   (Alexander L. Kielland Fortuna 128 1884)
 • det gav et ryk gjennem hende
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 219 1917)
 • der gik smaa, næsten umerkelige ryk i hendes krop
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 22 1919)
 • i smaa ryk rettet han ryggen
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 171 1923)
1.3 
plutselig pågang, angrep, påkjenning
UTTRYKK
stå røkken
dialektalt, i maskulinum
 | se stå
1.4 
idrett
 disiplin i vektløfting, hvor stangen løftes i én bevegelse til strake armer over hodet idet man skyter knærne frem til huksittende og så retter bena
 | jf. støt
EKSEMPEL
 • ta 140 kg i rykk
1.5 
idrett
 (brå) fartsøkning hvor én eller flere utøvere trekker seg fri av én eller flere konkurrenter og får et forsprang
 | jf. rykke
EKSEMPEL
 • sette inn, gjøre et rykk
1.6 
plutselig, rask utvikling
; skritt
SITAT
 • med hver dag gjorde [våren] smaa rykk fremover
   (Peter Egge Lænken 251 1908)
overført
 plutselig, (forholdsvis) kortvarig utfoldelse (av iver, arbeid e.l.)
; ri
 | jf. anfall
SITATER
 • et ryk af den gamle arbeidsiver
   (Jonas Lie Rutland 253 1880)
 • hans vilje arbeided i rykk
   (Hans E. Kinck Naar Kærlighed dør 169 1903)
UTTRYKK
i rykk og napp
i små stykker
; med avbrudd
; ujevnt
 • opp-pussingen tar vi litt i rykk og napp
 • [Hamlet] handler, og ofte med stor energi, men i rykk og napp, og undertiden overilet
   (Lorentz Eckhoff William Shakespeare 27 1939)
2.1 
plutselig innfall
SITAT
 • dialektal
   
  [det er] bare en kamerat som har fått «røkket» at Kaisa skal spå’n
   (Morgenbladet 1931/42/7/1)
periode (av noe) som inntreffer plutselig og varer kort
SITATER
 • strax efterat dampbaaden var begyndt at gaa i Nordland, indtraf der et saadant ryk, hvori skreien blev aldeles borte fra Østlofoten
   (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 5 1865)
 • fisket har de jo alle i enkelte rykker
   (Johan Bojer Samlede verker IV 223)