Det Norske Akademis Ordbok

pass

Likt stavede oppslagsord
pass 
substantiv
BØYNINGet; passet, pass
UTTALE[pas:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via tysk Pass, fransk pas 'gjennomgang', fra latin passus 'skritt'; samme ord som pass
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 skritt
; gang
 | jf. innpass, passgang
farbar senkning mellom topper i en fjellkjede, mellom to fjell eller mellom fjell og sjø
 | jf. fjellpass, skar
SITATER
  • [jeg vil] sten for sten befare det pas, som Leonidas dækte
     (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 170)
  • ved Nordkleiva er det et trangt pass, og her hadde en norsk styrke samlet seg og lå i bakholdsangrep
     (Margit Harsson Kongevegen over Krokskogen LBK 1997)