Det Norske Akademis Ordbok

paradigmatisk

paradigmatisk 
adjektiv
UTTALE[paradigma:´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
innlånt; jf. engelsk paradigmatic, tysk paradigmatisch; jf. paradigme og suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, har sammenheng med paradigme(r)
SITATER
 • [karakteristikken] er nesten paradigmatisk for den gjengse, overfladiske og selvmotsigende oppfatning av forholdet mellom [de to kunstnerne]
   (Jens Thiis Leonardo da Vinci 25 1949)
 • det er en nyplatonsk utforming av Aristoteles’ snevre logikk han vil tilbake til, en primitiv paradigmatisk logikk
   (Else Margarete Barth Gud, det er meg 181 1996)
 • tragediepersonene er som brikker i et spill og har en paradigmatisk status: De blir utskiftbare, og det vesentlige er strukturen som de fungerer innenfor
   (Karin Gundersen Roland Barthes 35 1989)
 • de retrospektive glimtene fungerer langs stykkets paradigmatiske akse
   (Helge Rønning Den umulige friheten 397 2006)