Det Norske Akademis Ordbok

omtrent

omtrent 
adverb
UTTALE[åmtre´nt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk umtrent, ummetrent 'omkring', av um 'om' og trent 'omkrets, grense', beslektet med trinn
BETYDNING OG BRUK
brukt ved skjønnsmessig angivelse av sted, tid, størrelse eller mengde
 i nærheten av
; nesten
; om lag
; cirka
 | motsatt nøyaktig
EKSEMPLER
 • de var nådd omtrent til skogen
 • det var omtrent midt på vinteren
 • det er omtrent en mil dit
 • de var omtrent 30 i klassen
 • de er omtrent like store
SITATER
 • [mannen] mener å ha krav på 3 måneders lønn, som omtrent utgjør det beløp saken dreier sig om
   (Nidaros 1931/179/3/3)
 • de havde været omtrent af ens alder
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 120)
 • gabestokken var en rødbrun stolpe paa omtrent mandshøide
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 308)
på det nærmeste
; nærmest
; bortimot
EKSEMPEL
 • det var omtrent umulig å komme frem på telefonen
SITATER
 • jo, du, det blir nok omtrent hip som hap
   (Henrik Ibsen En folkefiende 179 1882)
 • hun begynder omtrent som så, at hun lever i stor skræk og gru
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 92 1886)
 • vi to er da så omtrent enige
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 45 1886)
 • moderen [ble] syg, omtrent som man ellers blir træt
 • [huset] er omtrent færdigt
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 77 1892)
 • [han trakterte sigarer] endda han omtrent ikke røkte selv
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 113)
 • [et tungt fruentimmer] som han omtrent maatte løfte, hvergang han dansede med hende
   (Jonas Lie Gaa paa! 178 1882)
2.1 
sjelden
SITAT
 • melbølerne var sopet omtrent
   (Sigrid Undset Husfrue 9 1921)