Det Norske Akademis Ordbok

nytteverdi

nytteverdi 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
verdi for utnyttelse, for bruk
 | jf. nytte
SITATER
 • forat et grundstykke skal kunne ansættes i særskilt skatteskyld, er det en nødvendig forudsætning, at det efter sin naturlige beskaffenhed og nytteværdi kan bære beskatning som særskilt matrikuleret brug
   (Almindelig norsk Lovsamling II (1861–1885) 906)
 • den enkelte funksjonær [må få] følelsen av at hans ve og vel raker arbeidsgiveren, ikke bare som nytteverdi, men som medmenneskelig egenverdi
   (Verdens Gang 03.01.1947/5/5 Peter Wessel Zapffe)
 • «utilitarianismen» … gikk nettopp ut på at det er nytteverdien som teller i alle ting
   (Richard Herrmann Victoria 176 1987)
 • allegorisk fortolkning av de homeriske heltediktene som metode for forståelse av deres nytteverdi
   (Karin Gundersen Allegorier 11 1999)
 • en tillitsfull hund har en stor og påvisbar nytteverdi … , [den] senker stressnivået
   (Harstad Tidende 13.12.2016/21)
 • i Norge snakker vi mye om kunstens nytteverdi
   (Sverre Bjertnæs Mine bilder 62 2021)