Det Norske Akademis Ordbok

kringkastingsavgift

kringkastingsavgift 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd kringkasting
BETYDNING OG BRUK
avgift som må betales av eier av fjernsynsapparat og av person som låner eller leier slikt apparat
 | jf. TV-lisens
SITATER
  • den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget
     (lovdata.no 01.06.1980)
  • den som er pliktig å betale kringkastingsavgift plikter å registrere seg med lisens i NRK Lisensavdelingens lisensregister
     (nrk.no 15.01.2010)