Det Norske Akademis Ordbok

korsnebb

korsnebb 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 nebb dannet slik at undernebbet krysser overnebbet
zoologi
 fugl i slekten korsnebb
2.1 
slekt i finkefamilien av fugler med kryssende over- og undernebb
 | vitenskapelig navn Loxia