Det Norske Akademis Ordbok

kinetisk

kinetisk 
adjektiv
BØYNINGkinetisk
UTTALE[çine:´tisk], [kine:´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
se kinetikk og suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som hører til, skyldes bevegelse
UTTRYKK
kinetisk energi
kinetisk gassteori
teoretisk beskrivelse av gassers fysiske egenskaper, hvor de observerbare, makroskopiske egenskapene forklares som resultat av de enkelte molekylenes bevegelse
kinetisk teori
teori hvor egenskaper hos materien utledes ved en beskrivelse av partikler som materien består av
kinetisk kunst
billedkunst som tar i bruk bevegelse som sitt vesentlige virkemiddel; bevegelseskunst