Det Norske Akademis Ordbok

jordart

jordart 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd art
BETYDNING OG BRUK
jord med en bestemt mekanisk eller kjemisk sammensetning eller geologisk opprinnelse
kjemi
UTTRYKK
sjeldne jordarter
1 
fellesbetegnelse for grunnstoffene scandium, yttrium, lantan og de 14 grunnstoffenes som følger etter lantan i grunnstoffenes periodesystem
; sjeldne jordartsmetaller
 | ofte betegnet REE (av engelsk Rare Earh Element)
2 
(opprinnelig) betegnelse for oksidene til de samme grunnstoffene