Det Norske Akademis Ordbok

hverdagsantrekk

hverdagsantrekk 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd hverdag
BETYDNING OG BRUK
litterært
 daglig antrekk
; hverdagsklær
 | jf. hverdagsdrakt
SITATER
  • ved en fest skammer man sig ligesaa vel ved sine hverdagsmanerer som ved sit hverdagsantræk
     (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 142)
  • sitt tarvelige hverdagsantrekk
     (Ole Robert Sunde Naturligvis måtte hun ringe 344 1992)
  • det ekstra settet med arbeidsklær var hverdagsantrekk godt nok for ham
     (Stig Sæterbakken Sauermugg 88 1999)