Det Norske Akademis Ordbok

husmannsfolk

husmannsfolk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
særlig kollektivt, om eldre forhold
 folk, personer som er husmenn, som tilhører husmannsklassen
SITATER
 • ind kom de to gamle husmandsfolk, Rasmus, graa og sammensunken … og bagefter hans hustru, Karen … liden og spæd
   (Hans Aanrud Fortællinger III 14–15 1923)
 • det er lenge siden det var husmannsfolk i Hagen
   (Bjørn Rongen Klart for tog 49 1958)
 • sult og nød hadde året før drevet det tidligere husmannsfolket til Amerika, plassen sto ledig
   (Bengt Calmeyer Vitner 56 1999)
 • både på fars- og morssiden hadde det vært husmannsfolk i Duun-slekta
   (Heming Gujord Olav Duun 32 2007)
nå sjelden
 folk, nasjon som stammer fra (fattige, uselvstendige, uopplyste) husmenn og som bærer preg av dette
SITAT