Det Norske Akademis Ordbok

husfast

husfast 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 som eier eller leier gård (og leier ut til andre ved fremleie)
 | jf. hus
SITAT
  • «Husfaste» er de mænd som fører egen husholdning, enten i sin egen gaard eller ialfald som leiere paa mindst et halvaar ad gangen
     (Kristianias historie I 108 1922)