Det Norske Akademis Ordbok

hovedrapport

hovedrapport 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd hoved-
BETYDNING OG BRUK
viktigste, vesentligste rapport
 | jf. generalrapport
SITAT
  • en detaljert begrunnelse for utvalget er å finne i hovedrapporten
     (Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.) Mot et globalisert Norge? 345 2001)