Det Norske Akademis Ordbok

hornsalt

hornsalt 
substantiv
ETYMOLOGI
betegnelsen viser til at saltet tidligere ble utvunnet av hjortens horn
BETYDNING OG BRUK
salt særlig brukt til heving i bakverk
; hjortetakksalt
 | blanding av hydrogenkarbonat og karbamat med ammonium