Det Norske Akademis Ordbok

horatsisk

horatsisk 
adjektiv
UTTALE[hora:´tsisk]Uttale-veiledning
VARIANThoratisk
ETYMOLOGI
avledet av navnet til den romerske dikteren Horats (65–8 f.Kr.) med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 som (i stil, emnevalg, synspunkter) minner om Horats
SITATER
  • [Gustaf Fröding] kunde … byde den udarmede levemand resignationens haarde trøst og horatisk visdom i sapphiske strofer
     (Nils Kjær Samlede Skrifter III 246)
  • han løftet begeret ustøt og kvinkret med ru røst de første strofer av en horatsisk jubelsang
     (Ejlert Bjerke Demon 89 1921)