Det Norske Akademis Ordbok

homsing

homsing 
substantiv
BØYNINGen; homsingen
UTTALE[ho`msiŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dannet til homse etter mønster av verbalsubstantiver; jf. suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
det å være homse, homoseksuell
SITATER
  • jf. boktittelen
     
    Håndbok i homsing
     (Børge Skråmestø 2004)
  • selv om både hasj og homsing naturligvis var forbudt i Marokko, var det stor toleranse for slike aktiviteter
     (Klassekampen 30.11.2013/28)