Det Norske Akademis Ordbok

hjernebjelke

hjernebjelke 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd bjelke
BETYDNING OG BRUK
anatomi
 del av hjernen som forener de to storhjernehemisfærene
SITAT
  • hjernebjelken, de tykke fibrene som forbinder våre to hjernehalvdeler med hverandre
     (Marte Roa Syvertsen Menneskehjernen 39 2021)