Det Norske Akademis Ordbok

heimseter

heimseter 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd trolig substantivet heim; se hjem eller til adverbet heime; se hjemme
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 seter som ligger forholdsvis nær gården og forholdsvis lavt så den gir beite tidlig om våren
 | jf. vårseter
; til forskjell fra langseter
SITATER
 • foreldet
   
  før i tiden hadde storgaardene en hjemmesæter
   (Hans Aanrud Fortællinger for barn II 15 1917)
 • foreldet
   
  [det] bærer … op gjennem granskogen forbi en forlatt hjemmeseter som straks bringer en i den rette stemning
   (Aftenposten 15.08.1932)
 • feet var hentet hjem fra heimesæteren og beitet frit over hele indmarken
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 252 1925)