Det Norske Akademis Ordbok

hjemmearbeidende

hjemmearbeidende 
adjektiv
BØYNINGubøyelig
ETYMOLOGI
annet ledd presens partisipp av arbeide
BETYDNING OG BRUK
som har husarbeid i eget hjem som syssel (og ikke er i lønnet arbeid)
EKSEMPEL
  • hjemmearbeidende kvinner
SITAT
  • den hjemmearbeidende husmor går alene hele den lange formiddagen og blir dermed uhyre isolert
     (Samtiden 1945/270)
mediefag
 som arbeider i hjemlandet (og ikke utenlands som korrespondent)
SITAT
  • [det var] nesten umulig for hjemmearbeidende journalister å avgjøre hva som egentlig skjedde, fordi de to parters kommunikeer var meget motstridende
     (Morgenbladet 1982/233/8/2)