Det Norske Akademis Ordbok

hivinfeksjon

hivinfeksjon 
substantiv
VARIANTHIV-infeksjon
BETYDNING OG BRUK
medisin
 (kronisk) infeksjon med hiv som etter hvert fører til immunsvikt (aids)
SITATER
  • antallet nye hivinfeksjoner globalt har gått ned med 15 prosent totalt det siste tiåret
     (Dagsavisen 01.12.2011)
  • HIV-infeksjonen har i vestlige land nå fått preg av en kronisk sykdom
     (Aftenposten 30.11.2012)