Det Norske Akademis Ordbok

hevdvunnen

hevdvunnen 
adjektiv
BØYNINGhevdvunnet, hevdvunne
ETYMOLOGI
annet ledd perfektum partisipp av vinne
BETYDNING OG BRUK
som man har vunnet hevd på, som er ervervet ved hevd
EKSEMPEL
 • en hevdvunnen rettighet
SITATER
 • den samme hævdvundne rettighed havde vi lige over for gamle pramme
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 310)
 • den hevdvunne bruk av vassdragene
   (Ragnvald Bødtker Norsk fløtnings historie I 4 1938)
 • om Quisling noensinne skulle kunne komme til makten, fikk vi alle si farvel til våre hevdvunne borgerretter
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
som har vunnet hevd, er blitt gjengs, innarbeidet
 | jf. tradisjonell
EKSEMPEL
 • hevdvunnen praksis, skikk
SITATER
 • hevdvunne regler blev fulgt
   (Dagbladet 1932/129/3/5)
 • høysetet med hjørneskap, benker og langbord er å finne på hevdvunnen plass
   (Odd Brochmann Bygget i Norge 1 234 1979)
 • bruken av folkejury er en hevdvunnen tradisjon [i USA]
   (Ole O. Moen USA LBK 2005)