Det Norske Akademis Ordbok

hevdsrett

hevdsrett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 rett vunnet ved hevd
 | jf. hevdstid
SITAT
  • han ville ha frambrakt i tingretten at han har en hevdsrett til veien etter at den er brukt av familien i 48 år, en rett som inntrer når veien er brukt uten innsigelser i 20 år
     (Nordlys 22.09.2015/12)