Det Norske Akademis Ordbok

hevd

Likt stavede oppslagsord
hevd 
substantiv
BØYNINGen; hevden
UTTALE[hevd]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hefð, til hafa 'ha'
BETYDNING OG BRUK
jus
 eiendomsrett grunnet på upåtalt utøvelse gjennom lengre tid
 | jf. hevdstid
EKSEMPEL
 • erverve ved hevd
UTTRYKK
få/vinne/ha hevd på noe
få enerett eller eiendomsrett til noe
 • han var bonde paa sin frie, rike jord og visste at han sat der med tusenaarig hævd
   (Peter Egge Inde i Fjordene 260 1920)
   | jf. også
  ; med tusen års rett
 • han hadde hævd fra ældgammel tid paa at sælge melk i Gjetesmuget
   (Hans E. Kinck Foraaret i Mikropolis 14 1926)
litterært
 eksistensberettigelse, anerkjennelse som har sitt grunnlag i alminnelig bruk, sedvane, tradisjon
SITATER
 • der er jo et ord, som har hævdens dåb, – der siges: sålænge der er liv, er der håb
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 248)
   | tradisjonens vigsel
 • i kredse, hvor den utilhyllede usædelighed går i svang og ligesom har fåt hævd
   (Henrik Ibsen Gengangere 51 1881)
 • nede i sentrum har vi et par gater hvis navn utelukkende synes å ha sin berettigelse ved at de har historisk hevd
   (Dagbladet 1930/307/3/2)
 • egentlig hevd fikk [navnet Vestmarka] først da Elling Holst foreslo det Turistforeningens årbok for 1986
   (Oslo-marka I 191 1952)
 • som gammel offiser må De da sikkert være klar over at det er hevd på å [benytte tortur]
   (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 115 1957)
; god stand
SITAT
 • endringen [av rutinene ved statsbanketter] er fortsatt i hevd i Washington
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
UTTRYKK
holde (høyt) i hevd
holde ved like
; ikke la forfalle
 • holde en skikk i hevd
 • [han så ikke etter] om de, som drev nu, gjorde saa godt arbeid som i hans tid. om de holdt alt i hævd
   (Peter Egge Inde i Fjordene 40 1920)
 • den katolske kirkemusikken var blitt dyrket gjennom et par århundre og ble stadig holdt i hevd
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
 • Kasparovs utvilsomme talent ble odlet fram i en talentfabrikk … systematisk foredlet i en kultur der sjakken ble holdt høyt i hevd
   (Arne Danielsen Mesteren LBK 2010)
være i (god) hevd
især om jord, eiendom
 være i god stand, vel dyrket
 • Gården Stein …, har utmerket jordbund, er i god hevd og er særdeles vel bebygget for en kondisjonert familie
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)