Det Norske Akademis Ordbok

heteronomi

heteronomi 
substantiv
UTTALE[hetəronomi:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
nydannelse, av hetero- og -nomi
BETYDNING OG BRUK
styring og opprettholdelse av lovene gjennom en annen
; avhengighet av fremmede lover
 | jf. autonomi
SITATER
  • kunsten selv har forlengst beveget seg forbi den klassiske motsetningen mellom autonomi og heteronomi, men debatten om kunsten henger fremdeles i stor utstrekning igjen i dette motsetningsparet
     (Dagbladet 26.09.1999/38)
  • begrunnelsen for menneskerettigheter med religiøs forankring [er] basert på heteronomi, altså underkastelse under en ytre instans
     (Minerva 18.09.2007)