Det Norske Akademis Ordbok

heteroklitisk

heteroklitisk 
adjektiv
BØYNINGheteroklitisk
UTTALE[hetərokli´t:isk], [hetərokli: ´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
jf. tysk heteroklitisch; etter gresk heteroklitos, sammensatt av heteros; se hetero-; og en avledning av klinein 'bøye'; jf. suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 som avviker fra regelen (f.eks. i grammatikk)
; uregelmessig