Det Norske Akademis Ordbok

heptaedrisk

heptaedrisk 
adjektiv
BØYNINGheptaedrisk
UTTALE[hepta-e:´drisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av heptaeder med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
matematikk, geometri, om legeme i rommet
 avgrenset av syv plane sideflater