Det Norske Akademis Ordbok

henhøre

henhøre 
verb
ETYMOLOGI
første ledd hen
BETYDNING OG BRUK
litterært
 høre inn under
; høre til
EKSEMPEL
 • saken henhører under Kulturdepartementet
i presens partisipp
 
henhørende
 tilhørende
SITAT
 • [de] til vandingen henhørende arbeider
   (Nicolai Ramm Østgaard Fra Skov og Fjeld 70 1858)
UTTRYKK
alt til faget henhørende
alt som hører til
 • chaufføren er iført lys støvfrakke, solbriller og alt til faget henhørende
   (Vilhelm Krag Baldevin 121 1925)
 • PC-er og alt til faget henhørende sto på rullebord klart til utrykking til en hvilket som helst avdeling i det moderne sykehuset
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • hemmelig skrift stod på programmet, passforfalskning og «x for u og seks for sju», avlytting og dekkhistorier og alt til faget henhørende
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)