Det Norske Akademis Ordbok

hendøen

hendøen 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd hen; annet ledd døen
BETYDNING OG BRUK
litterært
 det å dø hen, gradvis forsvinne
SITAT
  • av nødvendighet inntrer nå en hendøen av de følelser som har rot i forestillingene om det hellige
     (Kaj Skagen Bazarovs barn 21 1983)