Det Norske Akademis Ordbok

heltallig

heltallig 
adjektiv
BØYNINGheltallig
ETYMOLOGI
avledet av heltall med suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
matematikk, om vektor
 som kun inneholder komponenter lik heltall
fysikk, om spinnkvantetall i atomært system
 som kan anta verdiene 0, 1, 2, 3 (heltall)
 | jf. halvtallig
EKSEMPEL
  • heltallig spinn