Det Norske Akademis Ordbok

helseinstitusjon

helseinstitusjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
institusjon som tar imot syke til undersøkelse, behandling og pleie
SITATER
  • forpleiningspris ved helseinstitusjoner
     (Drammens Tidende 1968/24/2/5)
  • oppe i et skogholt fant jeg en glemt liten by, en overgrodd helseinstitusjon fra kommunisttida
     (Arne Danielsen Mesteren LBK 2010)