Det Norske Akademis Ordbok

helbom

helbom 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fullstendig bom, feiltagelse
 | jf. hel
SITATER
  • det [ble] helbom å starte i 1980
     (Magnar Johnsgaard Holy shit! 166 2004)
  • Richie-balladen var tydeligvis helbom, parketten var nærmest tømt
     (Henrik H. Langeland Francis Meyers lidenskap 544 2007)
sjelden
UTTRYKK
sette helbom for
sette en absolutt stopper for
  • vi har ikke satt noen helbom for å diskutere formen på bruttoskatten
     (Dagbladet 1986/251/6/3)