Det Norske Akademis Ordbok

heksogen

heksogen 
substantiv
UTTALE[heksoge:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av heks- og -gen; betegnelsen viser til at molekylets strukturformel er sekskantet (heterosyklisk ring)
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 kraftig og svært trykkfølsomt sprengstoff, vesentlig til militært bruk
; nitroamin
 | bokstavkode RDX
; jf. oktogen