Det Norske Akademis Ordbok

-gen

-gen 
suffiks
BØYNINGi adjektiver: -gent (f.eks. homogen) | i substantiver: et; -genet, -gener (f.eks. karsinogen)
UTTALE[-ge:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via fransk -gène, fra gresk genos 'slekt, avstamning', til gignesthai 'bli født, oppstå'
BETYDNING OG BRUK
danner adjektiver
1.1 
som er av et bestemt slag
EKSEMPEL
  • homogen, heterogen
1.2 
som er egnet til noe bestemt
EKSEMPEL
  • fotogen
1.3 
særlig biologi, medisin
1.3.1 
som er fremkalt av noe bestemt
EKSEMPEL
  • kryptogen
1.3.2 
som fremkaller noe bestemt
EKSEMPEL
  • cancerogen, fotogen, hallusinogen, pyrogen
danner substantiver
2.1 
særlig biologi, medisin,
 et stoff, emne e.l. som fremkaller noe bestemt
EKSEMPEL
  • allogen, antigen, mutagen
2.2 
kjemi, i navn på grunnstoff (selve grunnstoffnavnet eller navn som gis pga. tilhørighet til en gruppe av grunnstoffer)
EKSEMPEL
  • hydrogen, oksygen, halogen
2.2.1 
danner betegnelser for andre typer stoffer
EKSEMPEL
  • heksogen, oktogen
2.2.2 
geologi, danner betegnelser for bestemte perioder eller bestemte typer formasjoner
EKSEMPEL
  • neogen, paleogen