Det Norske Akademis Ordbok

heksameter

heksameter 
substantiv
BØYNINGet; heksameteret, heksametre
UTTALE[heksa:´metər], [heksame:´tər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin (versus) hexameter, fra gresk hexametros (stikhos) 'vers(linje) med seks takter'; jf. heks- og metrum
BETYDNING OG BRUK
metrikk
 seksfotet (sekstaktet) versemål, overveiende daktylisk og med cesur
SITATER
 • heltedigtets hundretusind velpolerte hexametre
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 278)
 • sjelden
   
  [han skrev ikke] i jamber som Fannius, men kun i heksametrum, alle metra’s metrum
   (Hans E. Kinck Guldalder 157 1920)
 • latinske heksametre
   (A-magasinet 02.07.1932/8 Irma Gram)
 • første avdeling, «Arkadia», åpner med kjente former fra den klassiske epoken: heksameter og sapfo-strofer
   (Håvard Rem Den femfotete kamel 87 1990)
 • historien er svært romantisk, skrevet på rimende heksameter
   (Hilde Diesen Hanna Winsnes 136 2000)