Det Norske Akademis Ordbok

hegemonisk

hegemonisk 
adjektiv
BØYNINGhegemonisk
UTTALE[hegəmo´nisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter gresk hegemonikos; jf. tysk hegemonisch og suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder hegemoni
; som har eller forsøker å vinne hegemoni
; ledende
SITATER
  • tidsskriftet Profil … ble en kort stund hegemonisk i det litterære feltet
     (Hans Petter Sjøli Mao, min Mao LBK 2005)
  • etter Murens fall hersket en tid forestillingen om en enkelt hegemonisk makt som kunne garantere ro og orden: USA
     (Klassekampen 15.07.2014/17)