Det Norske Akademis Ordbok

hegelsk

hegelsk 
adjektiv
UTTALE[he:´g(ə)lsk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med suffikset -sk av etternavnet til den tyske filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)
BETYDNING OG BRUK
filosofi
SITAT