Det Norske Akademis Ordbok

havvarme

havvarme 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd varme
BETYDNING OG BRUK
energi
 energi som finnes i og utvinnes av havvann
SITAT
  • kraft fra havvarme går ut på å utnytte den temperaturforskjellen som eksisterer mellom kaldt bunnvann og varmt overflatevann til å produsere elektrisitet
     (fornybar.no 2016)