Det Norske Akademis Ordbok

havrettsutvidelse

havrettsutvidelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 utvidelse (og havrettslig anerkjennelse) av en stats råderett over havområder
 | jf. havrett
SITAT
  • havrettsutvidelser som på tre år ga Norge råderett over områder som var fire ganger så store som vårt eget flateareal
     (Arne Treholt Alene 98 1985)