Det Norske Akademis Ordbok

havrett

havrett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 (fellesbetegnelse for) folkerettsregler som gjelder staters myndighetsutøvelse og ressursutnyttelse i havområder
 | jf. rett
SITATER
  • 27. september [1974] ble verdens første departement for havrett og fiskerigrenser opprettet
     (Hans Olav Lahlum Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
  • jf.
     
    havretten er den største seier FN har hatt
     (Dagbladet 1980/279/20/7)