Det Norske Akademis Ordbok

havnerett

havnerett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 rett til havn for krøtter
 | jf. beiterett