Det Norske Akademis Ordbok

havforskning

havforskning 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd forskning
BETYDNING OG BRUK
utforskning av havet (dets grenser og topografi, dets levende og døde innhold, vannets kjemiske og fysiske egenskaper og prosesser)
; oseanografi
SITAT
  • Norge, representert ved Kunnskapsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd, tok i 2010 initiativ til å etablere et fellesprogram for havforskning
     (regjeringen.no 20.05.2011)