Det Norske Akademis Ordbok

forskning

forskning 
substantiv
BØYNINGen; forskningen, forskninger
UTTALE[få`rskniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til forske, avledet med suffikset -ning
BETYDNING OG BRUK
det å forske
; vitenskapelig gransking, undersøkelse (ofte som fellesbetegnelse for all vitenskapelig virksomhet)
EKSEMPEL
 • forskningens resultater
SITATER
 • forskningen og den deraf flydende erkendelse
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 303)
 • han la … ikke vekt på noe videre ny forskning, men konsentrerte seg fullt og helt om undervisningsoppgavene
   (Henning A. Lien Louis Pasteur 20 1972)
 • nyere forskning viser at vi drømmer ca. 20 prosent av den tiden vi sover
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • myndighetene begynner å motarbeide den frie forskning
   (Karsten Alnæs Sabina LBK 1994)
 • forskning på hjernens mysterier
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
 • forskning har … vist at det å lære fremmedspråk er snadder for hjernen
   (Kristin Bech Fra englisc til English 230 2016)
 • han hadde kommet seg ut av jobben som vikarlærer på videregående skole og skulle begynne å gjøre egen forskning
   (Marte Spurkland Pappas runer 79 2019)
UTTRYKK
anvendt forskning
forskning som har praktiske mål, tar sikte på praktisk bruk
 | til forskjell fra grunnforskning