Det Norske Akademis Ordbok

havari

havari 
substantiv
BØYNINGet; havariet, havarier
UTTALE[havari:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via tysk Havarie, fra nedertysk haferye (muligens med h påvirket av hafen 'havn'), fra fransk avarie, fra italiensk avaria; fra arabisk, avledet av et ord med grunnbetydning 'feil, mangel'
BETYDNING OG BRUK
det at fartøy (og last) blir (sterkt) skadet (under sjøreise)
; sjøskade
; skipbrudd
EKSEMPLER
 • lide havari
 • gjøre havari
SITATER
 • de grundstødte i Harøstrømmen oppe ved Søndmøre, og gjorde totalt havari
   (Jonas Lie Rutland 7 1880)
   | og fikk et totalskadet fartøy
 • [koffen] var kommet inn for havari på riggen
   (Christian Sparre Den hollandske koff 25 1930)
   | jf. koff
 • de første timene etter havariet lå båten såvidt synlig over vann, men ved 05.30-tiden gikk den helt under
   (Bergens Tidende 16.10.1995/4)
UTTRYKK
alminnelig havari
sjørett
partikulært havari
 | særlig havari
sjørett
 skade på skip eller last som er inntruffet ved et hendelig uhell
1.1 
det at kjøretøy, motor, teknisk installasjon e.l. blir (sterkt) skadet og slutter å virke
EKSEMPEL
 • sjåføren, piloten kom uskadet fra havariet
SITATER
 • Luftforsvaret hadde en del uhell med de første helikopterne, fra små skader til fullstendig havari
   (Gjengangeren 25.04.2015/23)
 • slegge og diskos [kan ikke] gjennomføres på grunn av havari på kastburet
   (Troms Folkeblad 15.05.2021/21)
   | jf. kastbur
overført
 det at noe eller noen får en knekk, ødelegges
SITATER
 • jf.
   
  der er kvindfolk, som har mange, mange havarier paa sin samvittighed
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 302 1886)
 • stortingsbehandlingen ville under enhver omstendighet bli en farefull seilas. Risikoen for havari var betydelig
   (Lars Roar Langslet I kamp for norsk kultur 318 1999)
 • hennes lykke og mitt havari har påvirket vennskapet, om Mia benekter det aldri så mye
   (Astrid Nordang Eva Dunkel LBK 2012)