Det Norske Akademis Ordbok

hauld

hauld 
substantiv
BØYNINGen; haulden, haulder
UTTALE[hæuld]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hauldr, hǫldr; beslektet med helt
BETYDNING OG BRUK
om forhold i norrøn tid
 odelsbonde
; odelsbåren mann
SITAT
  • en hauld eller en bedre mann enn hauld er eneeier av funnet hval som er 18 alen lang
     (Jo Rune Ugulen Kristiansen (oversetter) Magnus Lagabøtes landslov 141 2024)
om forhold i norrøn tid, i Borgarting og Eidsivating
 fribåren mann