Det Norske Akademis Ordbok

hastighetsreduksjon

hastighetsreduksjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fysikk