Det Norske Akademis Ordbok

hasidisme

hasidisme 
substantiv
BØYNINGen; hasidismen
UTTALE[hasidi´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til hebraisk (adjektiv og substantiv), grunnbetydning 'from; medlem av den hasidiske bevegelse'; jf. suffikset -isme
BETYDNING OG BRUK
religion
 from mystikerbevegelse i moderne jødedom som oppstod på 1700-tallet i Polen
 | jf. kabbala
EKSEMPEL
  • eksistensiell hasidisme
SITATER
  • vi har hverken plass til å gå inn på «jeg-du»problematikken, slik den kommer frem hos en filosof som Martin Buber, eller de mange elementer av hasidisme, jødisk visdomslære, som ligger under, mellom og i replikkene
     (Aftenposten 18.09.1989/31)
  • i alle religioner eksisterer en visdomstradisjon som av kloke mennesker er blitt formidlet gjennom samtaler, fortellinger og handlinger. Zen-buddhisme, kristen mystisisme, sufisme og hasidisme representerer alle slike tradisjoner
     (Aftenposten 09.07.1995/6)